Život v Dome RAFAEL sa nezastavil

Aj počas tohto náročného obdobia súvisiaceho s vypuknutím pandémie zabezpečujeme starostlivosť o našich pacientov/klientov. 

NAĎALEJ PRIJÍMAME AJ NOVÝCH PACIENTOV, ktorí sú odkázaní na krátkodobú ošetrovateľskú alebo paliatívnu starostlivosť. V tomto období je nevyhnutnou podmienkou umiestnenia negatívny výsledok testu na COVID-19. Nemocnice nám a pacientom vychádzajú v ústrety a v prípade potreby vieme testovanie zabezpečiť aj v domácom prostredí.


Povzbudenie a podpora nás poteší

Všetci sme sa ocitli v neľahkej situácii, akú sme si donedávna nedokázali ani predstaviť. Svet sa spomalil, prehodnocujeme svoje priority a učíme sa žiť v obmedzeniach, na aké sme neboli zvyknutí. Pre našich zamestnancov sa snažíme zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky, dostatok hygienického materiálu a dezinfekčných prostriedkov. Prebehlo tiež prvé kolo testovania zamestnancov na COVID-19 a v najbližších dňoch nás čaká opakované testovanie.

AKÁKOĽVEK PODPORA, ČI UŽ VERBÁLNA, VECNÁ ALEBO FINANČNÁ, NÁS POTEŠÍ A POVZBUDÍ. 

ZISTITE VIAC

Všetkým Vám vopred ďakujeme.

Využite možnosť darovať % z daní

Venujeme sa ťažko a dlhodobo chorým, zomierajúcim ľuďom a ľuďom s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Aj malá pomoc môže zlepšiť ich život. Poukážte 1-2-3% z Vašich daní a staňte sa jedným z darcov.


Ako darovať
Dom RAFAEL
... poskytujeme zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým a odkázaným ...
ľudskosť - dôstojnosť - profesionalita

hospic, starostlivosť o odkázaných, následná ošetrovateľská starostlivosť, starostlivosť o mladistvých so špeciálnymi potrebami, ...

Zistite viac

v prípade záujmu o umiestnenie vyplňte pár údajov pomocou nášho kontaktného formulára...

Mám záujem o umiestnenie
Prečítajte si reportáž s našim lekárom a psychologičkou

... MUDr. Mrocek a Mgr. Predáčová rozprávajú aj o tom, ako by mala vyzerať hospicová starostlivosť a aké dôležité je dožiť život dôstojne ...

PREJDITE NA REPORTÁŽ NA TVNOVINY.SK

... kňaz Vladimír Thurzo rozpráva o tom, či sa dá pripraviť na smrť, ako ju znášajú veriaci a neveriaci a čo si myslí o eutanázii ...

PREJDITE NA ROZHOVOR NA TVNOVINY.SK


Dobrovoľníctvo v Dome RAFAEL

Hľadáme ľudí ochotných pridať ruku k dielu, venovať kúsok svojho času a časť svojho srdca seniorom v našom zariadení.


zistite viac
O zdravotno-sociálnej starostlivosti v Dome RAFAEL vysielala RTVS

... pozrite si reláciu CESTA odvysielanú na Dvojke dňa 18.3.2017...


2020 © RAFAEL, N.O.