Záverečný komorný koncert z cyklu V tóninách jesene

28/11/2017

Záverečný koncert z cyklu vystúpení V tóninách jesene uskutočnili koncom novembra žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Františka Oswalda v Petržalke. Išlo o nezištne organizované koncerty v Dome Rafael pre starých ľudí s vážnym zdravotným stavom alebo mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Komorné koncerty obohatili imobilných ľudí nielen o umelecký zážitok, ale ich aj oboznámili s hudobnými nástrojmi. Zoskupenie účinkujúcich bolo preto vždy iné. Naposledy vystúpili talentovaní žiaci a študenti, ktorí ovládajú hru na dychových nástrojoch. Zahrali na zobcových flautách, altovej flaute a klarinetoch. Predstavili sa ako sólisti, aj ako hráči v komorných zoskupeniach. Publikum, ktoré pre svoj zdravotný hendikep nemôže ísť do koncertnej siene, si vypočulo flauty sólo, flauty s klavírom, klarinetové duo, klarinetové trio. Flauta a husle zazneli spolu  v Corbetovom Corrente. Mladí umelci interpretovali diela súčasných slovenských autorov, ako aj klasikov a taktiež úspešne interpretovali tanečnú hudbu.

Riaditeľka ZUŠ pani art. Mgr. Tatiana Schlosserová v rámci edukačného prístupu priblížila princíp hry na jednotlivé hudobné nástroje. Chorým starým pacientom priala veľa síl a trpezlivosti v boji s ich ťažkosťami a všetkých obyvateľov zdravotno-sociálneho centra potešila pozvánkou na vianočný koncert.    

Text a foto: M. Majerčáková

20171123_111226-original20171123_112739-original


2021 © RAFAEL, N.O.