Starobu a mladosť sa podarilo premostiť

20/10/2017

Deti a starí ľudia. Odlišný svet dvoch generácií, ktorým treba   porozumieť a hlboko ľudsky ich preklenúť. Október – mesiac úcty k starším bol preto príležitosťou na rúcanie bariér medzi najstaršou a najmladšou populáciou. A nielen to. Každé stretnutie mladých a starých môže prispieť k vzájomnej úcte, láskavejším vzťahom a obohateniu o životnú múdrosť.

Taký bol motív pätnástich žiakov a troch učiteliek zo Spojenej školy Svätej rodiny v Petržalke. Dňa 18. októbra 2017 prišli potešiť starých chorých ľudí v zdravotnom a sociálnom centre Dome Rafael v našom lesoparku. V programe Postriebrení životom deti zahrali vtipné scénky. Podarilo sa im aj rozospievať a roztlieskať tých, ktorí pre svoj ťažký zdravotný stav majú obmedzené možnosti pohybu a kontaktov so svetom.

Zdanlivo menej významná aktivita – pozvať deti na vystúpenie do zdravotno-sociálneho zariadenia naplnila slová pápeža Františka. Mladým odporúčal načúvať starkým, lebo oni majú pamäť dejín i životnú skúsenosť a povedia to, čo pohne ich srdcom. A naopak. Seniorom poradil, aby hovorili s deťmi a tínedžermi, lebo oni majú nákazlivú radosť a elán do života.

Ďalšie stretnutia talentovaných detí z petržalskej  Základnej umeleckej školy F. Oswalda s treťou generáciou sa v zdravotno-sociálnom centre uskutočnia počas komorných jesenných koncertov.

Text a snímka: MARTA MAJERČÁKOVÁ


2020 © RAFAEL, N.O.