Štedrá večera 2018 v rodinnom kruhu

30/12/2018

Každoročne v Dome RAFAEL pripravujeme Štedrú večeru pre klientov a ich príbuzných. Zmyslom tohto slávnostného večera s krásnou vianočnou atmosférou je, aby naši pacienti a klienti v rámci svojich možností zažili blízkosť svojich najbližších a utužili rodinné vzťahy.

Pred Štedrým dňom 21. decembra 2018 sa pri vianočne prestretých stoloch a výzdobe v našom zariadení zišli klienti s rodinami. Slávnostný ráz večera sa začal koncertom a koledami v podaní improvizovaného zboru spevákov z radov našich zamestnancov a ich detí. Prítomným sa prihovoril riaditeľ Domu RAFAEL Ing. Stanislav Hodek, ktorý pripomenul duchovný i hlboko ľudský význam sviatkov Narodenia Pána. Po vianočnom vinši a prípitku si všetci pochutnali na kapustnici a rôznych dobrotách.

Pre dlhodobo umiestnených pacientov a klientov sa Dom RAFAEL stal ich druhým domovom. Preto prorodinné stretnutia sú pre nich veľmi dôležité, napĺňajú ich pokojom a spokojnosťou.

 autor: - Maj -

18-12-vianocne-posedenie-02-original


2020 © RAFAEL, N.O.