Veľká noc 2019 bola duchovne bohatá

23/04/2019

Radostné Alleluja! o zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista sme v Dome RAFAEL slávili vo veľkonočnú nedeľu 21. apríla popoludní o 15. hodine. V Kaplnke sv. archanjela Rafaela svätú omšu slúžil palotín páter Radoslav. Na slávnostnej liturgii sa zúčastnili klienti, ich príbuzní a v rámci pracovných možností aj niektorí zamestnanci nášho zariadenia.

Veľkonočným sviatkom, na záver Pôstneho obdobia, predchádzala animovaná pobožnosť krížovej cesty. Konala sa vo Veľký piatok 19. apríla v kaplnke. Štrnásť sviec symbolizovalo rovnaký počet zastavení na ceste umučenia Božieho Syna Ježiša Krista. Svetlo sviec naznačovalo nádej na jeho slávne zmŕtvychvstanie a vďaku za našu spásu.

Text a foto: - Maj –


2019 © RAFAEL, N.O.