Ďakujeme za darovaný Birell

31/03/2020

„Pomáhame tým, ktorí pomáhajú,“ povedali nám distribútorky nealkoholického piva z Birell - tímu Plzeňského Prazdroja Slovensko. Išlo o dobročinný projekt v ťažkej situácii pandémie. Cieľom bolo spestriť pitný režim klientom i zamestnancom Domu RAFAEL.

Ďakujeme manažérovi značky Birell pánovi Josefovi Jaluvkovi a všetkým, ktorí tento projekt „pre potešenie“ vymysleli a uskutočnili.

VĎAKA!


2020 © RAFAEL, N.O.