Dom sociálnej starostlivosti

Dom sociálnych služieb je určený pre mladých dospelých ľudí so špeciálnymi potrebami. 

Zachovanie kontinuity v rozvoji osobnosti ľudí s mentálnym a telesným postihnutím rôzneho stupňa a neuzatváranie sa v domácom prostredí je pre mládež so špeciálnymi potrebami veľmi dôležité.

V Dome RAFAEL poskytneme služby v dennej forme v pracovné dni.

2019 © RAFAEL, N.O.