Hospic a paliatívna starostlivosť

V hospici poskytneme zdravotnú starostlivosť pre pacientov v terminálnom štádiu. Dokážeme zaručiť, že v našom zariadení nebude nikto umierať v bolesti a nezaopatrený.

Hlavným cieľom hospicovej starostlivosti je predchádzať komplikáciam, zmierniť bolesť a eliminovať utrpenie spojené s pokročilým štádiom choroby. Okrem fyzickej stránky človeka sa bude dbať aj na psychickú a duchovnú stránku, čo sa bude týkať pacienta, tak aj jeho príbuzných.

2017 © RAFAEL, N.O.