Hospic a paliatívna starostlivosť

V hospici poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Urobíme všetko preto, aby sme im priniesli úľavu od bolesti a ďalších symptómov, a poskytli im maximálnu možnú kvalitu života. S úctou voči dôstojnosti každého človeka sprevádzame našich pacientov až do konca, aby v posledných chvíľach nikto nezostal osamotený. 

Hlavným cieľom hospicovej starostlivosti je predchádzať komplikáciam, zmierniť bolesť a eliminovať utrpenie spojené s pokročilým štádiom choroby. Okrem fyzickej stránky človeka sa bude dbať aj na psychickú a duchovnú stránku, čo sa bude týkať pacienta, tak aj jeho príbuzných.

2019 © RAFAEL, N.O.