Profesionálna starostlivosť

Dom RAFAEL zastreší profesionálnu lekársku, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a sociálnu starostlivosť.

Formy starostlivosti
  • lôžková starostlivosť pre ľudí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje nepretržitú starostlivosť a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí
  • ambulantné (denné) a týždenné pobyty pre ľudí so špecifickými potrebami
  • doplnková zdravotno-sociálna starostlivosť poskytovaná priamo v domácnostiach pacientov
Kontinuita  a prevencia

Najdôležitejším príspevkom ošetrovateľstva a starostlivosti komunitného typu sú kontinuita a prevencia v starostlivosti nielen o samotných chorých a odkázaných, ale aj ich rodinných príslušníkov.

Jednotky starostlivosti

Hospic, Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, či Dom sociálnej starostlivosti pre mladistvých so špeciálnymi potrebami... Čítajte ďalej a zistite viac.

2017 © RAFAEL, N.O.