Jesenný život v Dome Rafael

03/11/2022

Počas jesenných mesiacov nám život v Dome Rafael spestrilo viacero tematických podujatí i aktivizačných programov.

Tradičná dožinková slávnosť sa konala v stredu 28. septembra a pripomenuli sme si na nej, že leto už naozaj skončilo. Hudobným pásmom nás pozdravili klienti DSS, s ktorými sme sa spoločne zabávali pri dobrej hudbe a občerstvení. To sme si v rámci kulinoterapie aj sami napiekli.  V októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme úctu  vzdali  našim klientom aj my a to spoločným posedením vo štvrtok 27. októbra. V príhovore sme vyzdvihli nenahraditeľné miesto seniorov medzi nami i v celej spoločnosti a klienti boli obdarovaní malým darčekom.  Ďalej už nasledovala opäť dobrá nálada pri ľudovej piesni. Zvuk harmoniky totiž vždy vyčarí našim klientom úsmev na tvári.

V rámci pracovnej terapie sme počas posledných týždňov vyrábali jesenné magnetky, sušili jabĺčka, piekli pečený čaj z rôzneho ovocia, ale nezaháľali sme ani v pečení dobrého perníka, či lineckých koláčikov. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktorých bude v nastávajúcom predvianočnom období určite dostatok 😊

jesen-01-originaljesen-02-originaljesen-03-original


2022 © RAFAEL, N.O.