Rehabilitačné ihrisko vďaka dotácii z BSK

12/11/2019

V lesoparku v okolí Domu RAFAEL sa dlhodobo snažíme vytvoriť areál oddychu, kde by ľudia mohli tráviť čas v prírodnom prostredí uprostred zelene. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie rehabilitačného ihriska. Počas uplynulých rokov sme sa zamerali na vyčistenie a postupnú obnovu zelene, na vybudovanie prírodných chodníkov a osadenie lavičiek, dnes sa sústreďujeme na postupné budovanie rehabilitačného ihriska.

Rehabilitačné ihrisko v lesoparku bude pozostávať z viacerých prvkov špeciálne určených pre ľudí s pohybovým obmedzením buď po neurologickom ochorení alebo po úraze. Tieto prvky umožnia cvičenie na čerstvom vzduchu pod odborným dohľadom fyzioterapeutov, ale pokiaľ to zdravotný stav dovolí aj v sprievode ošetrujúceho personálu či rodinných príslušníkov.

Dotácia vo výške 3.500 eur, ktorú sme v roku 2019 dostali z Bratislavského samosprávneho kraja, nám umožnila do lesoparku osadiť prvé dva rehabilitačné prvky:

  • bradlový chodník a
  • bradlové schody.

Bradlový chodník je cca 5 m dlhý chodník s paralelnými zábradliami po oboch stranách, ktorý slúži na nácvik chôdze a k precvičovaniu udržania rovnováhy pri chôdzi po rovine, prípadne s nastavenými prekážkami.

Bradlové schody so zábradlím po oboch stranách sú skombinované so šikmou rampou a slúžia k nácviku chôdze po schodoch aj po naklonenej ploche.

Ďakujeme aj touto cestou Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. Vďaka nej majú ľudia možnosť vykonávať pohybové aktivity v prírodnom prostredí, čo určite udržuje a obnovuje ich fyzickú kondíciu, silu a vytrvalosť, a  súčasne zlepšuje náladu a psychické zdravie.

img_3091-originalimg_104549-original


2021 © RAFAEL, N.O.