Pietna spomienka pri Sedembolestnej Panne Márii

09/11/2021

Odišli od nás. Do večnosti. Posledné chvíle svojho života pobudli v Dome RAFAEL, kde sme sa o nich postarali po zdravotnej i duchovnej stránke. Za uplynulý rok ich bolo 85. Vzácne ženy a muži, každý z nich s jedinečným životným príbehom.

S pozostalými sme na zomrelých spomínali v čase sviatkov Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých. Stretnutie spojené s pobožnosťou sa uskutočnilo 4. novembra 2021 pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie v lesoparku. Pani Ivetka Horváthová, koordinátorka duchovnej služby v Dome RAFAEL, v dôstojnej atmosfére poukázala na náručie Sedembolestnej Panny Márie, ktorá ho mala otvorené aj pre umierajúcich v našom zariadení. V duchu kresťanskej nádeje veríme, že Spasiteľ Ježiš Kristus im svojím krížom otvoril nebo a archanjel Rafael sa prihováral za uzdravenie ich duše. Asistent duchovnej služby Janko Selecký pripomenul, že telá zosnulých, ktorí odpočívajú na cintorínoch ako na svätých poliach, očakávajú slávne vzkriesenie. V prosbách opatrovateľka Helenka Martvoňová vyjadrila túžbu, aby tí, ku ktorým nás tu na zemi pútala láska, na druhom svete hľadeli na tvár Boha a boli naplnení jeho láskou.

Po spomienkovej slávnosti sa pozostalí pri šálke čaju a kávy delili o spomienky na svojich drahých zosnulých. Rozlúčili sa s nami plní vďaky za príkladnú starostlivosť a hlboko ľudský prístup v Dome RAFAEL.

-   Maj - ; foto: PV


2021 © RAFAEL, N.O.