Finančný dar od rodiny Polónyovej na kvalitné lôžko

26/11/2021

Otec rodiny Polónyovej, p. PaedrDr. Ján Polóny "bol celý život aktívnym človekom, s láskavým srdcom a pozitívnou povahou. Žil skromne, veľa sa usmieval a veľa pomáhal mnohým ľuďom"....napísala nám p. Jana Polónyová, jedna z jeho dcér. Napriek tomu, že jeho celoživotným krédom bola dlhovekosť a čomu prispôsobil aj svoju životosprávu, vo veku 72 rokov sa stal účastníkom autonehody a ostal vo veľmi vážnom zdravotnom stave pripútaný na lôžko.

Mnohí pacienti prichádzajú na naše oddelenia v podobných ťažkých stavoch. Lôžko sa stáva ich svetom a Dom RAFAEL novým domovom, ako pekne povedala p. Jana Polónyová.

Rodina Polónyová sa ako prejav spokojnosti s láskavou ošetrovateľskou starostlivosťou rozhodla darovať 2.800 eur na zakúpenie nového nemocničného polohovateľného lôžka. Ide o podporu, ktorú si nesmierne vážime a sme zaň vďační. Dom RAFAEL totiž v súčasnosti realizuje projekt postupnej výmeny starších, už dosluhujúcich postelí za nové, moderné nemocničné lôžka. Pri celkovom počte 60 lôžok ide o finančne veľmi náročný projekt, v ktorom sme už získali podporu z viacerých organizácií a nadácií. O to viac si vážime štedrú podporu jednotlivcov.

Ďakujeme celej rodine Polónyovej, že nám pomohla v našom úsilí o obnovu kvalitných lôžok pre našich pacientov.


2022 © RAFAEL, N.O.