Mesiac december v Dome RAFAEL

21/12/2021

December sa v Dome RAFAEL niesol v predvianočných prípravách a spoločných podujatiach. Na začiatku adventného obdobia sme v rámci ergoterapie spolu s klientami pripravili niekoľko adventných vencov. Niekoľko spoločných stretnutí sme venovali pečeniu drobných koláčikov, ako sú linecké, vianočné oplátky či medovníčky. Vyrobili sme ozdoby, ktoré nám spríjemňujú vianočnú atmosféru v Dome RAFAEL. Na stretnutiach sme sa rozprávali o vianočných zvykoch a tradíciach, sledovali vianočné filmy a dokumenty na želanie.

V pondelok 6.12.2021 k nám zavítal sv. Mikuláš aj so svojimi anjelmi, no nechýbal ani čert, ktorý vyhrával na harmonike. Všetci poslušní dostali aj sladkosť. 

Dňa 20.12.2021 sa konalo tradičné vianočné posedenie pre našich obyvateľov oddelenia C. Po úvodnom pozdrave pani riaditeľky A. Spišákovej sa so svojim programom predstavili klienti DSS, ktorí zaspievali vianočné piesne a zarecitovali básne. Na záver tohto pásma sme si spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc a to v troch jazykoch. Keďže máme dobrovoľníčky zo Španielska i Anglicka, zaznela táto pieseň aj v ich rodných rečiach. Následne sme si zaspievali niekoľko vianočných kolied v sprievode harmoniky. Príjemnú atmosféru dotvárala aj vôňa vianočných koláčikov, ktoré piekli sami klienti na kulinoterapii. A ako sa to na vianočné posedenie patrí, v závere sme rozdali klientom darčeky z projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Darčeky vyčarili klientom úprimný úsmev na tvári a veľmi ich potešili.

Aj počas vianočných sviatkov je pre klientov pripravený bohatý duchovný i aktivizačný program. Medzi vianočnými bohoslužbami budú klienti zdobiť medovníčky, no čaká ich aj husľový pozdrav na Štedrý deň, či divadelné predstavenie na 2. sviatok vianočný.

krabice-originalposedenie-original


2022 © RAFAEL, N.O.