V Dome RAFAEL to "ZNIE"!

22/12/2021

V Dome RAFAEL sa nám podarilo nakúpiť nové hudobné nástroje na muzikoterapiu pre našich klientov a pacientov. Muzikoterapia je liečebná metóda využívajúca hudbu ako prostriedok terapie, ktorá zlepšuje fyzické i psychické zdravie, znižuje napätie, navodzuje príjemnú atmosféru, zvyšuje predstavivosť a koncentráciu, vedie k relaxovaniu a odkloneniu pozornosti od rušivých vplyvov, k posilneniu (seba)vyjadrenia a tiež ju môžeme chápať ako istú formu verbálnej komunikácie.

Muzikoterapie absolvujú v našom dome seniori v špecializovanom zariadení a tiež mladí ľudia v domove sociálnych služieb. Obe cieľové skupiny môžu vďaka tomuto projektu absovovať muzikoterapiu v kvalitnejšom prevedení, s nástrojmi a pomôckami, ktoré im primerane k ich zdravotnému a psychickému stavu pomáhajú vyjadriť sa hudbou alebo zvukom. 

Vďaka gitarám a orffovým hudobným nástrojom môžeme muzikoterapeutické stretnutia obohatiť o rôzne techniky, pri ktorých sú tieto nástroje potrebné. Naši klienti si mnohé z nich veľmi obľúbili vďaka jednoduchej manipulácii a príjemnému zneniu. Na to, aby sa na nich hralo, či už v rámci muzikoterapie alebo pri spoločenských akciách, nie je potrebný hudobný sluch ani zmysel pre rytmus.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

bsk_logo-original

terapie01-originalterapie02-original


2022 © RAFAEL, N.O.