Májales 2022

10/05/2022

Vo štvrtok 5. mája 2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil v lesoparku tradičný Májales, spojený so stavaním krásne vyzdobeného mája. 


Čítať viac

Fašiangová slávnosť napokon bola

04/04/2022

V utorok 22. marca 2022 sa v Dome RAFAEL uskutočnilo fašiangové posedenie s pochovávaním basy. Kvôli protipandemickým opatreniam sa nepodarilo uskutočniť fašiangovú zábavu v pôvodných predpôstnych termínoch, preto sme veľmi radi, že sa symbolické pochovanie basy nakoniec konalo a všetkých zúčastnených veľmi potešilo.


Čítať viac

Modernizáciou k zlepšeniu kvality života a starostlivosti

25/03/2022

Vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) sa nám podarilo modernizovať vybavenie pre dlhodobo chorých a kúpiť nové elektricky polohovateľné nemocničné lôžka a antidekubitné matrace. 


Čítať viac

Aj tento rok pôsobia u nás zahraniční dobrovoľníci

25/01/2022

Dom RAFAEL už niekoľko rokov pôsobí ako hosťujúca organizácia pre dobrovoľníkov zo zahraničia. V spolupráci s partnerskou organizáciou Ekumenická rada cirkví na Slovensku v rámci programu Európskeho zboru solidarity, sme od septembra 2021 u nás privítali na dlhodobý program dobrovoľníčky zo Španielska.


Čítať viac

V Dome RAFAEL to "ZNIE"!

22/12/2021

Vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli našim klientom zabezpečiť gitary a orffove hudobné nástroje, vďaka ktorým skvalitníme a obohatíme nielen muzikoterapeutické stretnutia, ale aj rôzne spoločenské akcie v našom dome.


Čítať viac
2022 © RAFAEL, N.O.