Pre našich chorých a seniorov pripravujú komorné koncerty

01/11/2017

V tóninách jesene je názov cyklu edukačných koncertov, ktoré nezištne pripravujú žiaci Základnej umeleckej školy Františka Oswalda v Bratislave-Petržalke. Ich publikum pozostáva z chorých starých ľudí a ľudí na invalidných vozíkoch v  zdravotnom a sociálnom centre Domu Rafael v Petržalke. 

Komorné koncerty umožňujú imobilným ľuďom oboznámiť sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi. Umelecký súbor preto pozostáva vždy z iných „školských muzikantov“, ktorí hrajú na tom-ktorom hudobnom nástroji.

Dňa 26. októbra 2017 mladí huslisti zahrali skladby barokových, klasických, romantických i súčasných skladateľov vrátane skladieb slovenských autorov. So zreteľom na poslucháčov pani učiteľky Katarína Jablokovová a Jarmila Škorupová urobili výber skladieb so svižnou radostnou melódiou, predstavili sólistov i sláčikový komorný súbor. Korepetítori Mgr. art. Mária Farkašová a Mgr. art. Vladimír Šranko svojimi umeleckými výkonmi prispeli k nádhernej atmosfére.

Vystúpenie žiakov z umeleckej školy je vzácnym podujatím pre seniorov s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. K ochote venovať čas pedagógov a talent detí bezbranným ľuďom odkázaným na pomoc iných sa vyjadrila pani riaditeľka školy Mgr. art. Tatiana Schlosserová. Okrem iného povedala, že je v záujme školy získavať nielen diplomy na súťažiach, ale aj rozdávať radosť z umenia chorým ľuďom. Talentované deti týmto spôsobom vedú k úcte k starobe a tým, ktorí sú vylúčení z aktívneho života spoločnosti.

Autor textu: Marta Majerčáková

Foto: Dom RAFAEL


2021 © RAFAEL, N.O.