dom RAFAEL

Sme nové centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. Dom je situovaný v Bratislave v príjemnom a kľudnom prostredí petržalského lesoparku na Kutlíkovej ulici.


Pozrite si naše priestory
...z lásky a úcty k človeku...

O nás

Sme nové centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. VIAC

Čo poskytujeme

Dlhodobé pobyty, krátkodobé ošetrovateľské pobyty s hospitalizáciou max 1 mesiac, týždenné pobyty, denný stacionár, ošetrovanie v domácom prostredí...

Naša komunita

Komunita je pilier Domu Rafael. Základ našej komunity tvorí spoločná vôľa poskytnúť kontinuálnu starostlivosť nielen našim pacientom, ale aj ich príbuzným, ich rodinám.

Kto sme

Blázniví nadšenci, altruisti aj fanatickí profesionáli, skupina, ktorá sa rozhodla vyplniť medzeru, ísť pomôcť tam, kde je nedostatok, a poskytnúť to, čo chýba. Trochu inak, tak, ako sa má.

2023 © RAFAEL, N.O.