Darujte 2 %

Venujte nám prosím 1-2-3% z osobných či firemných daní, tvoria pre nás dôležitý zdroj príjmov. Použijeme ich na starostlivosť o dlhodobo či nevyliečiteľne chorých, o mladistvých so zdravotným a mentálnym postihnutím a o ich rodiny.

Vopred ďakujeme za všetkých, ktorým sa snažíme svojou prácou pomáhať!

Poukázať 1-2-3% z daní vyžaduje len pár krokov, pozrite si návod ako postupovať.

Údaje potrebné k preukázaniu 1-2-3% daní:
Názov:
  Komunita RAFAEL n.o.
Právna forma:  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO:  53374762
Sídlo:   Kutlíkova 3941/15, 851 02 Bratislava 

Tlačivá, ktoré potrebujete:
Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

Viac informácií o 2% môžete získať na:
http://www.dvepercenta.sk/

2023 © RAFAEL, N.O.