Finančný dar

Váš finančný dar pomôže rodinám a pacientom s neurodegeneratívnou chorobou a umierajúcim ľuďom v paliatívnej opatere spríjemniť posledné chvíle života a mladým dospelým s mentálnym a zdravotným postihnutím poskytne zázemie pre plnohodnotný život. 

Dom RAFAEL je nezisková organizácia zameraná na pomoc dlhodobo chorým ľuďom.

Všetky darované finančné prostriedky vedú priamo k pacientom - sú použité na nákup zdravotníckych potrieb, pomôcok, vybavenia či liekov.

Za ľubovoľný, aj ten najmenší finančný dar, vopred ďakujeme za všetkých, ktorým sa snažíme svojou prácou pomáhať!

Číslo účtu: 3505092151/0200
IBAN číslo účtu: SK2602000000003505092151
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Názov účtu: RAFAEL DOM N.O.
Adresa banky: Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
2021 © RAFAEL, N.O.