Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Je novinkou v zdravotnej starostlivosti. Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu na lôžku následne po pobyte v nemocnici alebo ako prevencia pre podporu a uchovanie zdravia, predchádzanie komplikáciam, zmiernenie bolesti. 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti  zabezpečuje kontinuálnu ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť ľuďom, ktorí ju potrebujú a nie je možné im ju poskytnúť v prirodzenom domácom prostredí. Je vhodný pre ľudí s chronickými ranami, pooperačnými ranami, pre stavy po operáciach, pre pacientov s neurologickými ochoreniami, pre návrat do aktívnej pracovnej činnosti alebo do aktívneho života, späť do domáceho prostredia. 

2023 © RAFAEL, N.O.