O nás

Sme nové centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny.

Kde sa nachádzame

Dom RAFAEL je situovaný v Bratislave v príjemnom a kľudnom prostredí petržalského lesoparku na Kutlíkovej ulici 15.

Čo poskytujeme

Dlhodobé pobyty v sociálnom zariadení, krátkodobé ošetrovateľské pobyty s hospitalizáciou max 1 mesiac, hospicovú starostlivosť, denný stacionár pre mladých ľudí s postihnutím, ...

Naša komunita

Komunita je pilier Domu RAFAEL. Základ našej komunity tvorí spoločná vôľa poskytnúť kontinuálnu starostlivosť nielen našim

pacientom, ale aj ich príbuzným, ich rodinám.

Kto sme

Blázniví nadšenci, altruisti aj fanatickí profesionáli, skupina, ktorá sa rozhodla vyplniť medzeru, ísť pomôcť tam, kde je nedostatok, a poskytnúť to, čo chýba. Trochu inak, tak, ako sa má.

2023 © RAFAEL, N.O.