Prijatie pacienta

Zdravotnú a sociálnu starostlivosť poskytujeme hlavne:

  • pacientom v rekonvalescencii po chirurgických zákrokoch s potrebou následnej ošetrovateľskej starostlivosti a/alebo rehabilitácie 

  • pacientom s chronickými ranami, pooperačnými ranami alebo preležaninami

  • ľuďom s Alzheimerovou chorobou s potrebou nepretržitej starostlivosti

  • pacientom v terminálnom štádiu, ktorí chcú stráviť posledné dni života dôstojne a v prívetivom prostredí s paliatívnou starostlivosťou

  • mladým ľuďom s kombinovaným zdravotným a mentálnym postihnutím po ukončení školskej dochádzky

Prosím kontaktujte nás buď pomocou kontaktného formulára alebo na adresu info@domrafael.sk.

2023 © RAFAEL, N.O.