Špecializovaný tím

Za staroslivosť v Dome RAFAEL zodpovedá interdisciplinárny tím zložený z lekárov, zdravotných sestier, opatrovateľov, rehabilitačných pracovníkov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a duchovných. 

O pacientov/klientov sa stará multifunkčný tím. Sú to:

  • Lekári – primár a ostatní lekári poskytujú lekársku starostlivosť v hospici, v ostatných jednotkách starostlivosti zabezpečujú lekársky dohľad a sú k dispozícií sestrám v prípade zdravotných komplikácií pacientov/klientov
  • Sestry – manažérky – sú to vedúca sestra a staničná sestra, zabezpečujú kvalitu starostlivosti, prevádzku oddelenia, objednávanie liekov, kompenzačných a inkonti­nen­čných pomôcok, vedú sesterské vizity
  • Zdravotné sestry – pôsobia priamo na oddeleniach, sú zodpovedné za starostlivosť počas zmeny, v ktorej sú na pracovisku
  • Opatrovatelia, sanitári, zdravotnícki asistenti – pôsobia priamo na oddeleniach, starajú sa o pacientov/­klientov, asistujú sestrám
  • Sociálni terapeuti – organizujú a vedú sociálne terapie, stimulačné a aktivizačné programy. Terapie poskytujú individuálne aj skupinovo, v tera­pe­utických miestnostiach alebo priamo na oddelení v izbách pacientov/klientov.
  • Fyzioterapeuti  vykonávajú rehabilitačné cvičenia a masáže s pacientami/klientami vždy podľa odporu­čenia lekára, zdravotného stavu a potrieb pacienta/­klienta. Fyzioterapia sa poskytuje buď priamo na lôžku alebo vo fyziote­rapeutickej miestnosti, kde prebiehajú individuálne aj skupinové rehabilitácie.
  • Psychológ – zúčastňuje sa skupinových sociálnych terapií a organizuje individuálne stretnutia s pacientami/klien­tami. Je tu tiež pre príbuzných, ktorí potre­bujú konzultáciu, pomoc a pochopenie. Vedie evidenciu dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú terapeutom počas skupinových terapií a ponúkajú spoločnosť ležiacim pacientom/klientom.
  • Sociálny pracovník –  poskytuje komplexné sociálne poradenstvo a informácie o možnostiach a podmienkach umiestnenia v Dome RAFAEL.

Sestry, zdravotní asistenti, sanitári a opatrovatelia, ktorí pracujú priamo pri lôžku pacientov/klientov, sú k dispozícií 24 hodín denne. Ostatní členovia tímu sa k nim pridávajú v pracovné dni počas dennej zmeny.

2023 © RAFAEL, N.O.