Výročné správy

Prečítajte si výročné správy nezsikovej organizácie RAFAEL dom n.o.,, ktorá je prevádzkovateľom Domu RAFAEL. Nájdete v nich informácie týkajúce sa našej činnosti a hospodárenia počas príslušného kalendárneho roka.

2020

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2020

2019

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2019

2018

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2018

2017

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2017

2016

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2016

2015

RAFEL dom n.o. - výročná správa 2015

2021 © RAFAEL, N.O.