Výročné správy

Prečítajte si výročné správy neziskovej organizácie, ktorá je prevádzkovateľom Domu RAFAEL. Nájdete v nich informácie týkajúce sa našej činnosti a hospodárenia počas príslušného kalendárneho roka.

2022

Komunita RAFAEL n.o. - výročná správa 2022

2021

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2021

2020

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2020

2019

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2019

2018

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2018

2017

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2017

2016

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2016

2015

RAFAEL dom n.o. - výročná správa 2015

2023 © RAFAEL, N.O.